Mänskliga rättigheter – online-funktioner

ENADE FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
FUNKTIONER FÖR ONLINE-UTBILDNING

Utbildning är grunden och katalysatorn för att förändra situationen beträffande mänskliga rättigheter i världen, men utbildare behöver effektivt material och verktyg som de kan använda för att lätt integrera mänskliga rättigheter i sin undervisningsplan. Enade för mänskliga rättigheter har insett detta och har lösningen: Enade för mänskliga rättigheters undervisningswebbplats online.

Detta är gratis för lärare och utbildare överallt, och är en resurs som hjälper dem att levandegöra begreppen om mänskliga rättigheter och göra dem verkliga i hjärta, sinne och handling hos dem som studerar ämnet online.

Att känna till problemet är första steget i att få människor aktiva för att åtgärda det, och denna webbplats har skapats för att erbjuda denna kunskap till elever i alla miljöer, oavsett om undervisningen sker online eller offline.

webbplatsen inkluderar:

 • En utbildarhandledning
 • Berättelsen om mänskliga rättigheter, en effektiv film som definierar mänskliga rättigheter för alla
 • En hel uppsättning vägledningar och lektionsplaneringar för att leverera undervisningsplanen
 • Frågor att diskutera
 • Uppgifter som kräver tillämpning av teorin
 • Ordförklaringar, referensmaterial för utskrivning och online-resurser

Undervisningssystemet online är utformat för att användas på gymnasienivå och högre samt vid lokal vuxenundervisning. Det kan användas som en fullständig kurs eller som kompletterande material i en annan undervisningsplan.

Online-utbildningens webbsajt är byggd för att underlätta flera inlärningsmiljöer genom att ge verktyg till både lärare och elever.

  <ul>
    <li>Lärare kan använda webbsajten för att genomföra undervisningsplanen med eleverna i klassrummet</li>
    <li>Handledare och hemlärare (lärare som undervisar sjuka elever i hemmet) kan hantera flera elever samtidigt och kan anpassa undervisningsplanen efter behoven hos vissa elever på avlägsna platser eller när undervisningen ges till en enskild elev.</li>
  <ul>

    Den fullständiga lektionsplanen är inbyggd i webbsajten för online-undervisningen, som ger alla verktygen för den fullständiga undervisningsplanen.

    Lärarguiden förser en med detaljerade instruktioner för varje steg av undervisningsplanen, bland annat ytterligare instruktioner för enbart läraren, och information om hur man bedömer elevernas prestationer.

     Lektioner anpassade för eleverna tillhandahålls på webbsajten, så att eleven kan följa med på sin egen dator (om han eller hon har en sådan tillgänglig); lektionerna är också lätta att använda för läraren närhelst han behöver dem.

  Avsnittet med anslagstavlan ger läraren möjlighet att placera föredömliga elevers svar på denna tavla så att övriga elever kan se dem; han kan här också ge meddelanden till eleverna.

  En framstegstavla tillhandahålls så att du kan hantera dina elever, granska framstegen och ge betyg till varje elev.

  Tillkännagivanden och ett meddelandesystem ger möjlighet att skicka och ta emot meddelanden till enskilda elever.

  Dessutom ingår ett elev- betygssystem som ger möjlighet att betygsätta varje steg och skriva noteringar på varje.

  Alla Enade för mänskliga rättigheter undervisningsvideor, häften och annat material kan laddas ner från webbsajten, och är i linje med lektionerna; videorna kan visas omedelbart: