Mänskliga rättigheter – iPad-funktioner

ENADE FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
UNDERVISNINGSFUNKTIONER FÖR IPAD

Utbildning är grunden och katalysatorn för att förändra situationen beträffande mänskliga rättigheter i världen, men utbildare behöver effektivt material och verktyg som de kan använda för att lätt integrera mänskliga rättigheter i sin undervisningsplan. För att tillgodose detta behov har vi nu förvandlat undervisningsplanen Enade för mänskliga rättigheter till en fullständig virtuell, online, undervisningsupplevelse med denna iPad-app för Enade för mänskliga rättigheter. Denna app ger lärare och utbildare överallt en resurs som hjälper dem att levandegöra begreppen om mänskliga rättigheter och göra dem till verklighet i hjärta, sinne och handlingar hos dem som studerar ämnet.

Undervisningsplanen Enade för mänskliga rättigheter har utformats för att användas på gymnasienivå och högre och i vuxenundervisning på lokal nivå. Det kan användas som en fullständig kurs eller som kompletterande material i en annan undervisningsplan.

 

 


  <ul>
    <li>Lärare kan använda appen för att genomföra undervisningsplanen med eleverna direkt i klassrummet</li>
    <li>Handledare och hemlärare (lärare som undervisar sjuka elever i hemmet) kan hantera flera elever samtidigt och kan anpassa undervisningsplanen efter behoven hos vissa elever på avlägsna platser eller när undervisningen ges till en enskild elev.</li>
  <ul>

    Lärare kan gå igenom undervisningsplanen med eleverna som den anges i sekvens på tavlan, där eleverna kan fylla i svar på uppdrag och essäer.

  Lektionsplanen är flexibel och anpassningsbar, vilket innebär att läraren kan anpassa materialet så att det passar för vilket klassrumsschema som helst eller arbeta med en befintlig undervisningsplan.

  Ett tomt register tillhandahålls där information om eleverna förs in så att man har koll på dem och kan granska deras framsteg och sätta betyg på var och en.

  <ul>
    <li>Dessutom ingår ett elev-betygssystem som ger möjlighet att betygsätta varje steg och göra noteringar på varje.</li>
    <li>Ett tillkännagivande- och meddelandesystem möjliggör för läraren att skicka och ta emot personligt anpassade meddelanden till och från enskilda elever</li>
  </ul>

  Alla Enade för mänskliga rättigheter undervisningsvideor, häften och annat material kan laddas ner från webbsajten, och är i linje med lektionerna; videorna kan visas omedelbart: