Mänskliga rättigheter – iPhone-funktioner

ENADE FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
UNDERVISNINGSFUNKTIONER FÖR IPHONE

Utbildning är grunden och katalysatorn för att förändra situationen beträffande mänskliga rättigheterna i världen, men utbildare behöver effektivt material och verktyg som de kan använda för att lätt integrera mänskliga rättigheter i sin undervisningsplan. För att tillgodose detta behov har vi nu förvandlat undervisningsplanen Enade för mänskliga rättigheter till en fullständig virtuell, online, undervisningsupplevelse med denna iPad-app för Enade för mänskliga rättigheter. Denna app ger lärare och utbildare överallt en resurs som hjälper dem att levandegöra begreppen om mänskliga rättigheter och göra dem verkliga i hjärta, sinne och handlingar hos dem som studerar ämnet.

Undervisningsplanen Enade för mänskliga rättigheter är utformad för att användas på gymnasienivå och högre och i vuxenundervisning på lokal nivå. Den kan användas som en fullständig kurs eller som kompletterande material i en annan undervisningsplan. 

Denna app är gratis för både lärare och elever.

 


  <ul>
    <li>En fullt interaktiv klassrumsmiljö skapad för att underlätta flera undervisningsmiljöer, och som ger verktyg till både lärare och elev.</li>
    <li>Lärare kan använda appen för att genomföra undervisningsplanen med eleverna direkt i klassrummet</li>
    <li>Handledare och hemlärare (lärare som undervisar sjuka elever i hemmet) kan hantera flera elever samtidigt och kan anpassa undervisningsplanen efter behoven hos vissa elever på avlägsna platser eller när undervisningen ges till en enskild elev.</li>
    <li>Lärare kan, tillsammans med eleverna, steg för steg, gå igenom undervisningsplanen, så som den beskrivs i kronologisk ordning på svarta tavlan, där eleverna kan skriva svaren på uppgifterna och skriva sina uppsatser.</li>
  <ul>

  <ul>
    <li>Lektionsplanen är flexibel och anpassningsbar, vilket innebär att läraren kan anpassa materialet så att det passar för vilket klassrumsschema som helst eller arbeta med en befintlig undervisningsplan.</li>
    <li>Dessutom ingår ett lärarhandledningsavsnitt som innebär att läraren har hela utbildarhandledningen och lektionsplaneringen för varje lektion lätt tillgänglig, och ger honom verktyg så att han kan förbereda lektionerna och möjliggör även leverans av undervisningsplanen steg för steg med hjälp av iPad direkt i klassen.</li>
  </ul>

  <ul>
    <li>Avsnittet med anslagstavlan ger läraren möjlighet att anslå elevers föredömliga svar på tavlan, så att övriga elever kan se dem; han kan här också ge meddelanden till eleverna.</li>
    <li>Ett tomt register tillhandahålls där information om eleverna förs in så att man har koll på dem och kan granska deras framsteg och sätta betyg på var och en.</li>
    <li>Dessutom ingår ett elev- betygssystem som ger möjlighet att betygsätta varje steg och skriva noteringar på varje.</li>
    <li>Ett kungörelse- och meddelandesystem möjliggör för läraren att skicka och ta emot personligt anpassade meddelanden till och från enskilda elever</li>
  </ul>

  Alla Enade för mänskliga rättigheter undervisningsvideor, häften och annat material kan laddas ner från webbsajten, och är i linje med lektionerna; videorna kan visas omedelbart: